Melahirkan Generasi Pesara Kerajaan yang bersatu padu, berintegriti, sihat, produktif, sejahtera, bertaqwa dan setia bersama Kerajaan.