Memastikan kepentingan Pesara Kerajaan sentiasa terbela, ditadbir dan diselaraskan dengan cekap, berkesan dan berintegriti.